Till innehåll på sidan

Äldre statistiknyheter, fördjupningstexter/ kommentarer och tabeller

Andra kvartalet 2022

Fördjupningstexter och kommentarer

Första kvartalet 2022

Fördjupningstexter och kommentarer

Fjärde kvartalet 2021

Fördjupningstexter och kommentarer

Tredje kvartalet 2021

Fördjupningstexter och kommentarer

Andra kvartalet 2021

Fördjupningstexter och kommentarer

Första kvartalet 2021

Fördjupningstexter och kommentarer

Fjärde kvartalet 2020

Fördjupningstexter och kommentarer

Tredje kvartalet 2020

Fördjupningstexter och kommentarer (pdf)

Andra kvartalet 2020

Fördjupningstexter och kommentarer (pdf)

Första kvartalet 2020

Fördjupningstexter och kommentarer (pdf)

Fjärde kvartalet 2019

Fördjupningstexter och kommentarer (pdf)

Tredje kvartalet 2019

Fördjupningstexter och kommentarer (pdf)

Andra kvartalet 2019

Fördjupningstexter och kommentarer (pdf)

Andra kvartalet 2019, snabbversion

Statistiknyhet, 2019-07-30 (pdf)

Fördjupningstexter och kommentarer (pdf)

Första kvartalet 2019

Statistiknyhet, 2019-05-29 (pdf)

Fördjupningstexter och kommentarer (pdf)

Fjärde kvartalet 2018

Statistiknyhet, 2019-02-28 (pdf)

Fördjupningstexter och kommentarer (pdf)

Tredje kvartalet 2018

Statistiknyhet, 2018-11-29 (pdf)

Fördjupningstexter och kommentarer (pdf)

Andra kvartalet 2018

Statistiknyhet, 2018-09-13 (pdf)

Fördjupningstexter och kommentarer (pdf)

Andra kvartalet 2018, snabbversion

Statistiknyhet, 2018-07-30 (pdf)

Fördjupningstexter och kommentarer (pdf)

Första kvartalet 2018

Statistiknyhet, 2018-05-30 (pdf)

Fördjupningstexter och kommentarer, korrigerad 2018-05-30 (pdf)

Fjärde kvartalet 2017

Statistiknyhet, 2018-02-28 (pdf)

Fördjupningstexter och kommentarer (pdf)

Tredje kvartalet 2017

Statistiknyhet, 2017-11-29 (pdf)

Fördjupningstexter och kommentarer (pdf)

Andra kvartalet 2017

Statistiknyhet, 2017-09-13 (pdf)

Fördjupningstexter och kommentarer (pdf)

Andra kvartalet 2017, snabbversion

Statistiknyhet, korrigerad 2017-08-01 (pdf)

Fördjupningstexter och kommentarer (pdf)

Första kvartalet 2017

Statistiknyhet (pdf)

Fördjupningstexter och kommentarer (pdf)

Fjärde kvartalet 2016

Statistiknyhet (pdf)

Fördjupningstexter och kommentarer (pdf)

Tredje kvartalet 2016

Statistiknyhet (pdf)

Fördjupningstexter och kommentarer (pdf)

För äldre versioner vänligen kontakta avdelningen för nationalräkenskaper

NRINFO@scb.se