Till innehåll på sidan

Äldre statistiknyheter, fördjupningstexter/ kommentarer och tabeller

Andra kvartalet 2021

Fördjupningstexter och kommentarer

Första kvartalet 2021

Fjärde kvartalet 2020

Tredje kvartalet 2020

Andra kvartalet 2020

Första kvartalet 2020

Fjärde kvartalet 2019

Tredje kvartalet 2019

Andra kvartalet 2019

Andra kvartalet 2019, snabbversion

Första kvartalet 2019

Fjärde kvartalet 2018

Tredje kvartalet 2018

Andra kvartalet 2018

Andra kvartalet 2018, snabbversion

Första kvartalet 2018

Fjärde kvartalet 2017

Tredje kvartalet 2017

Andra kvartalet 2017

Andra kvartalet 2017, snabbversion

Första kvartalet 2017

Fjärde kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016

För äldre versioner vänligen kontakta avdelningen för nationalräkenskaper

NRINFO@scb.se