Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt: BNP-indikator månad, november 2022

BNP-indikatorn minskade i november

Statistiknyhet från SCB 2023-01-10 8.00

Sveriges BNP minskade med 0,5 procent i november, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning.

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

”Aktiviteten i ekonomin minskade i november med en bred nedgång över såväl tillverkningsindustri som flera tunga branschgrupper bland näringslivets tjänsteproducenter” säger Melker Pettersson Loberg, nationalekonom på SCB.

För mer information om näringslivets produktion, se Produktionsvärdeindex.

BNP i november var 0,7 procent högre än motsvarande månad föregående år. Månaden hade samma antal arbetsdagar som motsvarande månad föregående år.

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2021=100)

Diagram: BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2021=100)

Avstämning och revidering

BNP-indikatorn beräknar i ett första steg två separata BNP-utfall från ekonomins produktions- respektive användningssida. Därefter görs en avstämning där den ena sidan justeras nedåt och den andra uppåt för att redovisa ett entydigt resultat. Före avstämning visade det statistiska underlaget i november på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 1,1 procent och en utveckling för produktionssidan på 0,3 procent. Båda jämfört med motsvarande månad föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 0,7 procent.

I enlighet med BNP-indikatorns revideringspolicy revideras månader i det innevarande kvartalet.

BNP, faktisk utveckling från produktions- & användningssida
  Publicerat 10/01/2023 Publicerat 07/12/2022
  Prod. Anv. Avstämt Prod. Anv. Avstämt
Oktober 2,2 1,9 2,0 1,8 2,2 2,0
November 0,3 1,1 0,7      

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende december 2022 publiceras 2023-01-30 kl. 08.00.

Ordinarie beräkning av det fjärde kvartalet 2022 publiceras 2023-02-28 kl. 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se

Mattias Kain Wyatt

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se