Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt: Multifaktorproduktivitet 2019

Ökad multifaktorproduktivitet 2019

Statistiknyhet från SCB 2021-06-04 9.30

Multifaktorproduktiviteten (MFP) ökade kraftigt år 2019 jämfört med föregående år. Av näringslivets ökning av förädlingsvärdet på 2,6 procent år 2019 kan närmare två tredjedelar förklaras av multifaktorproduktiviteten.

Multifaktorproduktiviteten är den del av tillväxten som inte kan förklaras av en ökning av produktionsfaktorerna arbetskraft eller kapital. Enkelt uttryckt kan multifaktorproduktiviteten ses som ett mått på effektiviteten i produktionen eller på den tekniska utvecklingen. Multifaktorproduktiviteten gav ett positivt bidrag till tillväxten i förädlingsvärde både för varu- och tjänsteproducerande branscher under år 2019. Störst var bidraget inom de tjänsteproducerande branscherna där 2,4 procentenheter av tillväxten på 3,6 procent kan förklaras av multifaktorproduktiviteten. I genomsnitt under tidsserien förklaras en procentenhet av tillväxten i näringslivet av multifaktorproduktiviteten.

Multifaktorproduktivitetens bidrag till näringslivets förädlingsvärde, procentenheter

diagram: Multifaktorproduktivitetens bidrag till näringslivets förädlingsvärde, procentenheter

Multifaktorproduktiviteten fördelat på varu- respektive tjänstebranscher visar att tjänstebranscherna hade en betydligt högre MFP än varubranscherna under 2019. För hela tidsserien är förhållandet det omvända. I genomsnitt under tidsserien förklaras två procentenheter av tillväxten inom varubranscherna av MFP. Det motsvarar omkring två tredjedelar av tillväxten inom varubranscherna. I tjänstebranscherna var MFP i genomsnitt en halv procentenhet under tidsserien. MFP står därmed för ungefär en sjundedel av tillväxten i tjänstebranscherna.

Multifaktorproduktivitetens bidrag till näringslivets förädlingsvärde uppdelat på varu- och tjänstebranscher, procentenheter

Diagram: Multifaktorproduktivitetens bidrag till näringslivets förädlingsvärde uppdelat på varu- och tjänstebranscher, procentenheter

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Torkel Brinkenfeldt

Telefon
010-479 40 96
E-post
torkel.brinkenfeldt@scb.se