Till innehåll på sidan

Debiterade skatter och avgifter för deklarationsår 2011–2021

Fysiska personer, hela riket, miljoner kronor

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Slutlig skatt, totalt
554 155 561 775 578 432 596 816 619 764 670 069 726 225 761 550 773 239 786 392 789 568
Därav
                     
Kommunal inkomstskatt
522 850 538 227 560 766 581 934 602 652 635 719 669 629 700 123 726 046 747 996 765 911
Statlig skatt, förvärvsinkomst
42 475 44 649 44 153 44 812 47 436 50 806 55 604 58 498 60 385 56 271 50 352
Statlig skatt, kapitalinkomst
51 737 52 764 53 189 56 128 69 322 87 167 92 298 98 337 87 932 89 954 87 530
Statlig fastighetsskatt
717 716 676 682 671 670 673 657 684 719 707
Kommunal fastighetsavgift
11 266 11 546 12 395 12 740 12 894 13 179 13 443 13 915 14 940 15 324 15 924
Statlig förmögenhetsskatt
. . . . . . . . . . .
Allmän pensionsavgift
89 175 93 500 97 561 100 861 103 955 108 356 113 348 118 747 123 667 128 168 131 051
Avgift till Svenska kyrkan
11 978 12 148 12 494 12 737 12 889 13 361 13 823 14 187 14 254 14 385 14 427
Begravningsavgift
3 611 3 686 3 834 3 978 4 134 4 394 4 593 4 889 4 984 5 315 5 366
Public service-avgift
                  9 028 9 369
Övriga skatter och avgifter
17 543 17 775 16 349 10 803 10 920 11 126 11 607 11 856 11 892 10 981 8 839
Avgår
                     
Skattereduktion, totalt
197 197 213 235 222 985 227 860 245 109 254 709 248 794 259 658 271 545 291 749 299 907
Varav för
                     
Allmän pensionsavgift
89 144 93 471 97 532 100 830 103 926 108 328 113 321 118 719 123 639 128 140 131 022
Underskott av kapital
17 306 24 116 25 562 23 228 21 318 18 096 17 358 17 670 18 354 19 864 21 165
Arbetsinkomster
76 812 80 359 83 604 85 795 100 161 104 001 105 105 109 093 113 149 126 821 128 135
Husarbete
13 733 15 044 15 872 17 533 19 168 23 695 12 687 13 835 14 214 15 251 16 767
Övriga skattereduktioner
202 245 415 474 536 589 322 342 2 189 1 672 2 818

Övriga skattereduktioner består för deklarationsår 2018 av skattereduktioner för sjöinkomst, förnybar el samt fastighetsavgift för pensionärer.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-14

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, hushållens ekonomi

E-post
inkomststat@scb.se