Till innehåll på sidan

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2018

Privata företag utför 18 procent av verksamheten inom vård, skola och omsorg

Statistiknyhet från SCB 2020-09-18 9.30

Den totala verksamheten inom vård, skola och omsorg uppgick under 2018 till 1 166 miljarder. Av detta stod privata företag för 206 miljarder, vilket innebär att 18 procent av verksamheten inom välfärdssektorn utförs av privata företag.

Andelen verksamhet som utförs av privata utförare skiljer sig mellan verksamheterna. År 2018 var andelen privata utförare inom omsorgen 22 procent, vården låg på 19 procent och skolan på 13 procent. Sedan 2007 har kostnaderna för den totala verksamheten inom vård, skola och omsorg ökat med 68 procent. De privata företagens kostnader har ökat med 125 procent under samma tidsperiod.

Stora regionala skillnader i köp av verksamhet

I genomsnitt för hela riket köpte kommuner och regioner under 2018 verksamhet för 13 procent av bruttokostnaden från privata företag och stiftelser. De regionala skillnaderna är stora. Stockholms län har stått för den högsta andelen köp av verksamhet varje år sedan 2007. Under 2018 uppgick köpen till 23 procent av den totala bruttokostnaden. Norrbottens län och Kalmar stod för den lägsta andelen köp av verksamhet. Där uppgick köpen endast till 5 procent.

Fortsatt ökning av antalet företag

Det totala antalet företag i välfärdssektorn fortsätter att öka. Under 2018 uppgick antalet företag till drygt 67 000. Det är en ökning med 1 500 företag sedan föregående år. Ökningen har varit ungefär lika stor inom utbildning och hälso- och sjukvård Inom omsorgen har det skett en marginell minskning av antalet företag.

Andelen förvärvsarbetande störst inom kommun

Bland de förvärvsarbetande inom välfärdssektorn är drygt 50 procent anställda inom kommunerna. Av dessa är andelen kvinnor drygt 80 procent. Privata företag står för 20 procent av förvärvsarbetarna inom välfärdssektorn och regioner för drygt 18 procent. Andelen förvärvsarbetande kvinnor inom regionerna är precis som hos kommunerna 80 procent men hos privata företag är andelen lägre och landar på cirka 73 procent.

Uppgifterna redovisas i löpande priser.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Caklin Doganson

Telefon
010-479 68 24
E-post
caklin.doganson@scb.se