Till innehåll på sidan

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2017

Andelen verksamhet som utförs av privata företag är störst inom omsorgen

Statistiknyhet från SCB 2019-09-20 9.30

Den totala verksamheten inom vård, skola och omsorg uppgick under 2017 till 1 111 miljarder. Av detta stod privata företag för 202 miljarder, vilket innebär att 18 procent av verksamheten inom välfärdssektorn utförs av privata företag.

Andelen verksamhet som utförs av privata utförare skiljer sig mellan verksamheterna. År 2017 var andelen inom omsorgen 23 procent, vården låg på 19 procent och skolan på 14 procent. Sedan 2007 har kostnaderna för den totala verksamheten inom vård, skola och omsorg ökat med 60 procent i löpande priser. De privata företagens kostnader har ökat med 119 procent under samma tidsperiod.

Stora regionala skillnader i köp av verksamhet

I genomsnitt för hela riket köpte kommuner och landsting under 2017 verksamhet för 13 procent av bruttokostnaden från privata företag och stiftelser. De regionala skillnaderna är stora. Stockholms län har stått för den högsta andelen köp av verksamhet varje år sedan 2007. Under 2017 uppgick köpen till 23 procent av den totala bruttokostnaden. Norrbottens län stod för den lägsta andelen köp av verksamhet. Där uppgick köpen endast till 5 procent.

Antalet företag har ökat

Under 2017 uppgick antalet företag inom välfärdssektorn till drygt 65 500. Sedan år 2007 har antalet företag inom utbildning ökat med 98 procent* från 14 000 till 27 900 företag. Inom omsorgen är ökningen 91 procent*, från 3 600 till 6 800 företag. Lägst är utvecklingen inom vården där antalet bolag är högst, ökningen är 38 procent*, från 22 400 till 30 900 företag.

*Korrigerat 2019-09-20

Andelen sysselsatta män inom välfärdssektorn ökar

Antalet personer som förvärvsarbetade inom vård, skola och omsorg uppgick till drygt 1,3 miljoner år 2017. Majoriteten av dessa, över 1 miljon, var kvinnor. Vi kan dock konstatera att andelen män som är sysselsatta inom välfärdssektorn har ökat under de senaste 10 åren, från 20 procent år 2007 till 23 procent år 2017.

Uppgifterna redovisas i löpande priser.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Caklin Doganson

Telefon
010-479 68 24
E-post
caklin.doganson@scb.se