Till innehåll på sidan

Kommunalskatterna 2020

Den totala kommunala skattesatsen höjs med 9 öre i genomsnitt nästa år

Statistiknyhet från SCB 2019-12-17 9.30

Den totala kommunala skattesatsen höjs i genomsnitt nästa år och uppgår till 32,28 procent. Den totala kommunala skattesatsen består av två delar, kommunal skattesats och skattesats till regioner. Kommunala skattesatsen höjs i genomsnitt med 2 öre medan skattesatsen till regioner höjs i genomsnitt med 7 öre.

Total kommunal skattesats 2017-2020, genomsnitt för riket*
 2017201820192020
Kommunal skattesats
20,75 20,74 20,70 20,72
Regionskattesats
11,36 11,39 11,49 11,56
Total kommunal skattesats
32,12 32,12 32,19 32,28

*Anledningen till att siffrorna inte summerar för år 2017 och 2018 beror på avrundning.

Fortsatt lägst skattesats för invånarna i Österåkers kommun

Österåkers kommun, med en total skattesats på 29,18 procent, är fortsatt den kommun i landet med lägst total skattesats. Jämfört med år 2019 är skattesatsen oförändrad. Högst total skattesats har invånarna i Dorotea. Skattesatsen uppgår nästa år till 35,15 procent. Skattesatsen är oförändrad jämfört med år 2019.

Skattesatsen höjs med mer än 1 krona i sju kommuner

För invånarna i 61 kommuner höjs den totala skattesatsen nästa år. Av dessa så får invånarna i sju kommuner en höjning som är större än 1 procentenhet eller 1 krona nästa år. Mest höjs skattesatsen för invånarna i Ödeshög som från och med nästa år betalar 34,15 procent. Det är 1,85 kronor mer i total skattesats jämfört med förra året. I Hammarö, Ydre, Danderyd, Åtvidaberg, Mönsterås och Mörbylånga kommun höjs skattesatsen med minst 1,29 kronor.

Fem regioner höjer regionskattesatsen nästa år

Regionskattesatsen höjs i fem regioner nästa år. I Region Östergötland höjs regionskattesatsen mest, höjningen är 85 öre. Övriga regioner som väljer att höja regionskattesatsen nästa år är Region Halland, Region Jämtland Härjedalen, Region Kalmar län och Region Västerbotten.

Ett län skatteväxlar om kollektivtrafik

Ett län, Region Västerbotten, kommer att skatteväxla nästa år. Skatteväxlingen avser kollektivtrafiken. Skatteväxlingen innebär en omfördelning av skatteuttaget, det vill säga den kommunala skattesatsen kommer att minska medan regionskattesatsen kommer att höjas med motsvarande. Skatteväxlingen kommer att motsvara 5 öre per intjänade hundra kronor.

Skatteunderlaget ökade med 3,7 procent

Det totala skatteunderlaget i landet ökade med 3,7 procent mellan beskattningsåren 2018 och 2017. Mest ökade skatteunderlaget i Ekerö kommun som ökade sitt skatteunderlag med 8,4 procent.

Skattekraften, som bygger på den beskattningsbara förvärvsinkomsten och folkmängden i Sverige år 2018, uppgick till 221 097 kronor per invånare. Det motsvarar en ökning med 2,6 procent.

Minskning av begravningsavgiften

Sedan 2017 gäller en enhetlig begravningsavgift för samtliga kommuner i landet med undantag för Stockholm och Tranås. Den enhetliga begravningsavgiften uppgår år 2020 till 25 öre, vilket innebär en liten minskning jämfört med 2019 då avgiften uppgick till 25,3 öre. Avgiften gäller för samtliga folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten.

I Stockholm och Tranås är kommunen huvudman för begravningsverksamheten, därför har invånarna i dessa kommuner en begravningsavgift som skiljer sig från den enhetliga avgiften. I Stockholm uppgår begravningsavgiften år 2020 till 6,5 öre och i Tranås till 24 öre. Den genomsnittliga begravningsavgiften för hela landet blir 23 öre, vilket innebär att den genomsnittliga avgiftssatsen är oförändrad jämfört med förra året.

Revidering 2020-01-17

Den 17 januari 2020 publiceras uppdaterade skattesatser gällande Malå kommun och Vännäs kommun. Revideringen avser den kommunala skattesatsen och får då också en påverkan på den totala kommunala skattesatsen i kommunen. Riksgenomsnittet och länsgenomsnittet i Västerbottens län är opåverkat av denna revidering. 

Definitioner och förklaringar

Den totala kommunala skattesatsen består av skattesats för kommuner och regioner. Skatteunderlaget avser den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer år t-2. Skattekraften definieras som skatteunderlaget per invånare. Den genomsnittliga skattesatsen för hela landet, beräknas genom att väga den totala kommunala skattesatsen med skatteunderlaget i respektive kommun.

De skattesatser som redovisas i denna Statistiknyhet inkom till Skatteverket senast den 30 november 2019. De skattesatser som eventuellt rapporterats till Skatteverket efter detta datum ligger inte till grund för denna Statistiknyhet  utan planeras att publiceras i januari.

 

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistikmeddelande i serien publiceras 2020-12-17, 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Marie Glanzelius

Telefon
010-479 60 11
E-post
marie.glanzelius@scb.se