Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommuner 2010–2014

Löpande priser miljoner kronor

 20102011201220132014
Immateriella anläggningstillgångar 319 360 380 427 473
Materiella anläggningstillgångar 308 382 325 234 344 657 361 482 389 413
Finansiella anläggningstillgångar 194 060 209 769 206 667 216 877 226 860
Bidrag till statlig infrastruktur 839 1 159 1 179 1 185 2 226
Omsättningstillgångar 127 111 139 054 167 777 173 873 189 845
TILLGÅNGAR 630 712 675 576 720 660 753 844 808 818
Eget kapital 328 203 335 646 351 000 374 685 384 896
Avsättningar 37 352 41 938 42 885 45 241 48 940
Långfristiga skulder 128 443 159 540 178 957 185 004 213 782
Kortfristiga skulder 136 713 138 452 147 818 148 914 161 200
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 630 712 675 576 720 660 753 844 808 818

Redovisade värden inkluderar en uppskattning av den primärkommunala verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se