Till innehåll på sidan

Balansräkning för landsting 2010–2014

Löpande priser miljoner kronor

 20102011201220132014
Immateriella anläggningstillgångar 304 368 480 590 694
Materiella anläggningstillgångar 79 343 87 810 95 522 103 039 113 010
Finansiella anläggningstillgångar 22 594 27 731 25 073 29 288 34 519
Bidrag till statlig infrastruktur 1 183 1 160 1 159 1 122 1 758
Omsättningstillgångar 63 730 64 513 78 581 81 647 86 208
TILLGÅNGAR 167 150 181 582 200 814 215 686 236 187
Eget kapital 42 680 40 152 45 154 43 409 47 746
Avsättningar 54 847 60 386 66 099 79 860 85 289
Långfristiga skulder 13 368 27 825 31 794 34 536 34 998
Kortfristiga skulder 56 257 53 220 57 768 57 881 68 157
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 167 150 181 582 200 814 215 686 236 187

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar en uppskattning av den landstingskommunala verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se