Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader för individ- och familjeomsorg 2014

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE2014
VÅRD FÖR VUXNA MED MISSBRUKSPROBLEM 6 579
därav institutionsvård vuxna 2 903
BARN OCH UNGDOMSVÅRD 17 437
därav HVB-vård för barn och unga 6 136
därav familjehemsvård för barn och unga 5 817
ÖVRIGA INSATSER TILL VUXNA 1 829
EKONOMISKT BISTÅND 13 690
FAMILJERÄTT OCH FAMILJERÅDGIVNING 743
TOTALA KOSTNADER 40 278

Kommentarer

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se