Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader för pedagogisk verksamhet 2014

VERKSAMHETSOMRÅDE2014
Förskolan 65 093
Övrig pedagogisk verksamhet 17 542
Förskoleklass 5 884
Grundskolan 93 207
Grundsärskolan 4 137
Gymnasieskolan 38 125
Gymnasiesärskolan 2 911
Komvux 4 770
Övrig utbildning 3 647
TOTALA KOSTNADER 235 315

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se