Till innehåll på sidan

Köp av verksamhet för kommuner 2014

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE2014
Politisk verksamhet 121
Infrastruktur, skydd 6 925
Kultur och fritid 939
Pedagogisk verksamhet 50 898
Vård och omsorg 42 881
Särskilt riktade insatser 2 228
Affärsverksamhet 5 607
Gemensam verksamhet (inkl. lokaler) 912
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET 110 511

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar hela verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se