Till innehåll på sidan

Nettokostnader exklusive läkemedel inom förmånen, landsting år 2014

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE2014
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 209 120
Primärvård 39 189
Specialiserad somatisk vård 124 817
Specialiserad psykiatrisk vård 20 481
Tandvård 5 392
Övrig hälso- och sjukvård 17 933
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård 1 309
REGIONAL UTVECKLING 25 231
Utbildning 878
Kultur 3 043
Trafik och infrastruktur 19 441
Allmän regional utveckling 1 694
Politisk verks. avseende regional utveckling 175
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER ‑1 431
TOTALA NETTOKOSTNADER 232 920

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar samtliga landsting exklusive Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se