Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommuner år 2010–2014

Löpande priser miljoner kronor

 20102011201220132014
Verksamhetens intäkter 113 727 114 512 122 557 127 940 127 168
Verksamhetens kostnader ‑504 980 ‑518 325 ‑531 530 ‑550 678 ‑570 950
Avskrivningar ‑16 491 ‑16 766 ‑17 580 ‑19 118 ‑19 264
Verksamhetens nettokostnader ‑407 744 ‑420 578 ‑426 553 ‑441 855 ‑463 046
Skatteintäkter 341 502 353 808 364 070 378 274 389 319
Utjämningssystemen, generella statliga bidrag 75 789 75 496 73 535 76 474 79 718
Finansiella intäkter 10 097 11 305 12 980 13 065 12 253
Finansiella kostnader ‑6 066 ‑10 630 ‑9 676 ‑10 735 ‑7 780
Resultat före extraordinära poster 13 578 9 400 14 356 15 224 10 464
Extraordinära intäkter 1 033 844 141 8 703 1 538
Extraordinära kostnader ‑447 ‑902 ‑82 ‑66 ‑2 330
Årets resultat 14 164 9 341 14 415 23 861 9 673

Redovisade värden inkluderar en uppskattning av den primärkommunala verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se