Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommuner år 2011–2015

Löpande priser miljoner kronor

 20112012201320142015
Immateriella anläggningstillgångar 360 380 427 473 712
Materiella anläggningstillgångar 325 234 344 657 361 482 389 413 414 332
Finansiella anläggningstillgångar 209 769 206 667 216 877 226 860 243 160
Bidrag till statlig infrastruktur 1 159 1 179 1 185 2 226 2 492
Omsättningstillgångar 139 054 167 777 173 873 189 845 210 917
TILLGÅNGAR 675 576 720 660 753 844 808 818 871 613
Eget kapital 335 646 351 024 374 709 384 920 400 379
Avsättningar 41 938 42 885 45 241 48 940 49 865
Långfristiga skulder 159 540 178 933 184 980 213 782 250 526
Kortfristiga skulder 138 452 147 818 148 914 161 176 170 843
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 675 576 720 660 753 844 808 818 871 613

Källa: Räkenskapssammandraget, SCB

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar en uppskattning av den primärkommunala verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se