Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader för individ och familjeomsorg år 2014–2015

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE20142015
VÅRD FÖR VUXNA MED MISSBRUKSPROBLEM 6 579 7 044
därav institutionsvård vuxna 2 903 3 152
BARN OCH UNGDOMSVÅRD 17 437 18 823
därav HVB-vård för barn och unga 6 136 6 587
därav familjehemsvård för barn och unga 5 817 6 394
ÖVRIGA INSATSER TILL VUXNA 1 829 2 027
EKONOMISKT BISTÅND 13 690 13 581
FAMILJERÄTT OCH FAMILJERÅDGIVNING 743 778
TOTALA KOSTNADER 40 278 42 253

Källa: Räkenskapssammandraget, SCB

Kommentarer

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se