Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader för vård och omsorg för äldre och för personer med funktionsnedsättning år 2014–2015

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE20142015
VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE 109 206 113 624
därav hemtjänst i ordinärt boende 35 582 38 129
därav särskilt boende/annat boende 62 755 64 418
INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (exkl LSS/SFB) 12 131 12 937
därav hemtjänst i ordinärt boende 3 439 3 693
därav särskilt boende/annat boende 4 298 4 627
INSATSER ENLIGT LSS/SFB 52 591 54 860
därav boende enl. LSS för vuxna 22 443 23 737
därav personlig assistans enl. LSS/SFB 16 974 17 243
TOTALA KOSTNADER 173 928 181 421

Källa: Räkenskapssammandraget, SCB

Kommentarer

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Insatser enligt LSS/SFB inkluderar ersättningen från Försäkringskassan för personlig assistans enligt SFB.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se