Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommunalförbund år 2011–2015

Löpande priser miljoner kronor

 20112012201320142015
Verksamhetens intäkter 13 793 15 785 17 721 17 705 17 152
Verksamhetens kostnader ‑13 086 ‑15 066 ‑16 879 ‑16 916 ‑16 354
Avskrivningar ‑450 ‑467 ‑557 ‑574 ‑586
Verksamhetens nettokostnader 257 252 285 215 212
Finansiella intäkter 76 127 56 43 27
Finansiella kostnader ‑214 ‑177 ‑244 ‑152 ‑153
Resultat efter finansiella poster 119 202 97 106 86
Extraordinära intäkter 1 27 37 7 16
Extraordinära kostnader ‑7 ‑2 ‑21 ‑14 ‑13
Bokslutsdispositioner och skatt ‑13 24 ‑45 38 78
Årets resultat 100 251 68 137 167

Källa: Räkenskapssammandraget, SCB

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se