Till innehåll på sidan

Resultaträkning för landsting år 2011–2015

Löpande priser miljoner kronor

 20112012201320142015
Verksamhetens intäkter 40 972 47 382 50 150 51 362 54 334
Verksamhetens kostnader ‑262 993 ‑275 945 ‑286 717 ‑300 841 ‑317 526
Nedskrivningar .. .. .. ‑89 ‑17
Avskrivningar ‑7 577 ‑8 023 ‑8 429 ‑8 795 ‑9 177
Verksamhetens nettokostnader ‑229 599 ‑236 585 ‑244 995 ‑258 364 ‑272 385
Skatteintäkter 186 539 196 753 205 762 213 069 225 200
Utjämningssystemen 23 583 23 681 24 431 25 842 24 970
Generella statliga bidrag 23 950 22 388 22 157 21 472 22 993
Finansiella intäkter 2 061 2 564 2 534 3 153 3 044
Finansiella kostnader ‑9 037 ‑3 843 ‑11 630 ‑1 871 ‑3 167
Resultat före extraordinära poster ‑2 502 4 961 ‑1 742 3 300 657
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Årets resultat ‑2 502 4 961 ‑1 742 3 300 657

Källa: Räkenskapssammandraget, SCB

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar en uppskattning av den landstingskommunala verksamheten inom Region Gotland.

Nedskrivningar ingår för åren 2010–2013 i verksamhetens kostnader.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se