Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommunsektorn år 2016

Löpande priser miljoner kronor

  Kommuner Landsting Kommunal- förbund
Anläggningstillgångar 689 731 183 540 10 494
Bidrag till statlig infrastruktur 2 576 2 443 ..
Omsättningstillgångar 224 091 87 542 7 426
TILLGÅNGAR 916 399 273 524 17 920
Eget kapital 421 962 51 907 2 178
Avsättningar 52 808 97 184 2 763
Långfristiga skulder 266 681 59 376 6 469
Kortfristiga skulder 174 948 65 059 6 510
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 916 399 273 524 17 920

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Verksamheten inom Region Gotland har schablonfördelats mellan kommuner och landsting.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se