Till innehåll på sidan

Köp av verksamhet för kommuner år 2014–2016

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 2015 2016
       
Politisk verksamhet 121 124 156
Infrastruktur, skydd 6 925 7 602 7 811
Kultur och fritid 939 973 1 003
Pedagogisk verksamhet 50 898 53 438 56 254
Vård och omsorg 42 881 45 432 45 709
Särskilt riktade insatser 2 228 4 832 11 936
Affärsverksamhet 5 607 5 344 5 471
Gemensam verksamhet (inkl. lokaler) 912 928 873
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET 110 511 118 672 129 212

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige. Värdena inkluderar hela verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se