Till innehåll på sidan

Kostnader per verksamhetsområde för kommuner år 2014–2016

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 2015 2016
       
Politisk verksamhet 6 662 6 552 6 775
Infrastruktur, skydd 40 044 41 133 43 126
Kultur och fritid 27 457 28 365 29 578
Pedagogisk verksamhet 235 315 246 283 263 250
Vård och omsorg 219 216 228 748 235 215
Särskilt riktade insatser 14 636 20 998 37 356
Affärsverksamhet 24 273 24 001 24 389
TOTALA DRIFTSKOSTNADER 567 606 596 080 639 689

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kommentarer

Med kostnad avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive
interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Redovisade värden inkluderar hela verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se