Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommunalförbund år 2012–2016

Löpande priser miljoner kronor

  2012 2013 2014 2015 2016
Verksamhetens intäkter 15 785 17 721 17 705 17 152 21 392
Verksamhetens kostnader ‑15 066 ‑16 879 ‑16 916 ‑16 354 ‑20 455
Avskrivningar ‑467 ‑557 ‑574 ‑586 ‑712
Verksamhetens nettokostnader 252 285 215 212 225
Finansiella intäkter 127 56 43 27 31
Finansiella kostnader ‑177 ‑244 ‑152 ‑153 ‑149
Resultat efter finansiella poster 202 97 106 86 107
Extraordinära intäkter 27 37 7 16 69
Extraordinära kostnader ‑2 ‑21 ‑14 ‑13 ‑67
Bokslutsdispositioner och skatt 24 ‑45 38 78 ‑1
Årets resultat 251 68 137 167 108

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se