Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommuner år 2012–2016

Löpande priser miljoner kronor

  2012 2013 2014 2015 2016
Verksamhetens intäkter 122 557 127 940 127 168 141 595 165 485
Verksamhetens kostnader ‑531 530 ‑550 678 ‑570 950 ‑599 567 ‑645 527
Avskrivningar ‑17 580 ‑19 118 ‑19 264 ‑20 570 ‑22 253
Verksamhetens nettokostnader ‑426 553 ‑441 855 ‑463 046 ‑478 542 ‑502 296
Skatteintäkter 364 070 378 274 389 319 409 095 431 653
Utjämningssystemen, generella statliga bidrag 73 535 76 474 79 718 80 094 88 588
Finansiella intäkter 12 980 13 065 12 253 10 079 8 877
Finansiella kostnader ‑9 676 ‑10 735 ‑7 780 ‑5 736 ‑5 213
Resultat före extraordinära poster 14 356 15 224 10 464 14 991 21 609
Extraordinära intäkter 141 8 703 1 538 19 77
Extraordinära kostnader ‑82 ‑66 ‑2 330 ‑383 ‑278
Årets resultat 14 415 23 861 9 673 14 628 21 409

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige. I värdena ingår en uppskattning av den primärkommunala verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se