Till innehåll på sidan

Resultaträkning för landsting år 2012–2016

Löpande priser miljoner kronor

  2012 2013 2014 2015 2016
Verksamhetens intäkter 47 382 50 150 51 362 54 334 56 315
Verksamhetens kostnader ‑275 945 ‑286 717 ‑300 841 ‑317 526 ‑333 253
Nedskrivningar .. .. ‑89 ‑17 ‑30
Avskrivningar ‑8 023 ‑8 429 ‑8 795 ‑9 177 ‑9 775
Verksamhetens nettokostnader ‑236 585 ‑244 995 ‑258 364 ‑272 385 ‑286 747
Skatteintäkter 196 753 205 762 213 069 225 200 238 183
Utjämningssystemen 23 681 24 431 25 842 24 970 25 505
Generella statliga bidrag 22 388 22 157 21 472 22 993 26 127
Finansiella intäkter 2 564 2 534 3 153 3 044 2 807
Finansiella kostnader ‑3 843 ‑11 630 ‑1 871 ‑3 167 ‑2 450
Resultat före extraordinära poster 4 961 ‑1 742 3 300 657 3 425
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Årets resultat 4 961 ‑1 742 3 300 657 3 425

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar en uppskattning av den landstingskommunala verksamheten inom Region Gotland.

Nedskrivningar ingår för åren 2012-2013 i verksamhetens kostnader.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se