Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommunalförbund år 2013–2017

  2013 2014 2015 2016 2017
Anläggningstillgångar 7 475 8 072 8 960 10 494 11 340
Omsättningstillgångar 6 658 6 443 6 740 7 426 7 289
TILLGÅNGAR 14 133 14 516 15 701 17 920 18 629
Eget kapital 2 404 2 028 2 075 2 178 2 281
Avsättningar 2 430 2 564 2 580 2 763 2 986
Långfristiga skulder 4 129 4 557 5 595 6 469 6 714
Kortfristiga skulder 5 170 5 367 5 451 6 510 6 648
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 14 133 14 516 15 701 17 920 18 629

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se