Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommuner år 2013–2017

  2013 2014 2015 2016 2017
Immateriella anläggningstillgångar 427 473 712 795 788
Materiella anläggningstillgångar 361 482 389 413 414 332 443 767 479 940
Finansiella anläggningstillgångar 216 877 226 860 243 160 245 169 259 757
Bidrag till statlig infrastruktur 1 185 2 226 2 492 2 576 2 553
Omsättningstillgångar 173 873 189 845 210 917 224 091 240 419
TILLGÅNGAR 753 844 808 818 871 613 916 399 983 458
Eget kapital 374 709 384 920 400 379 421 962 445 871
Avsättningar 45 241 48 940 49 865 52 808 58 940
Långfristiga skulder 184 980 213 782 250 526 266 681 293 174
Kortfristiga skulder 148 914 161 176 170 843 174 948 185 472
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 753 844 808 818 871 613 916 399 983 458

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Dessutom ingår en uppskattning av den primärkommunala verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se