Till innehåll på sidan

Balansräkning för landsting år 2013–2017

  2013 2014 2015 2016 2017
Immateriella anläggningstillgångar 590 694 693 663 670
Materiella anläggningstillgångar 103 039 113 010 124 397 137 222 150 936
Finansiella anläggningstillgångar 29 288 34 519 41 482 45 655 44 943
Bidrag till statlig infrastruktur 1 122 1 758 1 671 2 443 2 377
Omsättningstillgångar 81 647 86 208 83 140 87 542 94 096
TILLGÅNGAR 215 686 236 187 251 382 273 524 293 017
Eget kapital 43 385 47 722 48 479 51 907 54 603
Avsättningar 79 860 85 289 91 345 97 184 105 145
Långfristiga skulder 34 560 34 998 50 590 59 376 61 927
Kortfristiga skulder 57 881 68 181 60 966 65 059 71 343
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 215 686 236 187 251 382 273 524 293 017

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar en uppskattning av den landstingskommunala verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se