Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader för individ och familjeomsorg år 2014–2017

VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 2015 2016 2017
VÅRD FÖR VUXNA MED MISSBRUKSPROBLEM 6 579 7 044 7 309 7 801
därav institutionsvård vuxna 2 903 3 152 3 137 3 227
BARN OCH UNGDOMSVÅRD 17 437 18 823 19 429 20 562
därav HVB-vård för barn och unga 6 136 6 587 6 520 6 795
därav familjehemsvård för barn och unga 5 817 6 394 6 910 7 465
ÖVRIGA INSATSER TILL VUXNA 1 829 2 027 2 406 2 744
EKONOMISKT BISTÅND 13 690 13 581 13 425 13 674
FAMILJERÄTT OCH FAMILJERÅDGIVNING 743 778 838 896
TOTALA KOSTNADER 40 278 42 253 43 407 45 677

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kommentarer

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se