Till innehåll på sidan

Köp av verksamhet för landsting år 2014–2017

VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 2015 2016 2017
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 46 006 48 835 50 898 54 525
Primärvård 14 797 15 829 16 141 17 984
Specialiserad somatisk vård 24 791 25 920 27 229 28 574
Specialiserad psykiatrisk vård 2 629 2 833 3 021 3 266
Tandvård 2 299 2 505 2 669 2 904
Övrig hälso- och sjukvård 1 482 1 741 1 830 1 789
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård 8 7 8 8
REGIONAL UTVECKLING 8 174 9 746 10 472 11 219
Utbildning 115 119 117 113
Kultur 23 50 49 34
Trafik och infrastruktur 8 035 9 574 10 304 11 067
Allmän regional utveckling 1 2 1 4
Politisk verks. avseende regional utveckling 0 1 1 1
         
SERVICEVERKSAMHETER 573 740 715 618
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 0 0 262 222
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET 54 753 59 321 62 347 66 584

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se