Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommunalförbund år 2013–2017

  2013 2014 2015 2016 2017
Verksamhetens intäkter 17 721 17 705 17 152 21 392 22 303
Verksamhetens kostnader ‑16 879 ‑16 916 ‑16 354 ‑20 455 ‑21 346
Avskrivningar ‑557 ‑574 ‑586 ‑712 ‑722
Verksamhetens nettokostnader 285 215 212 225 235
Finansiella intäkter 56 43 27 31 18
Finansiella kostnader ‑244 ‑152 ‑153 ‑149 ‑163
Resultat efter finansiella poster 97 106 86 107 90
Extraordinära intäkter 37 7 16 69 9
Extraordinära kostnader ‑21 ‑14 ‑13 ‑67 ‑18
Bokslutsdispositioner och skatt ‑45 38 78 ‑1 ‑6
Årets resultat 68 137 167 108 75

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se