Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommuner år 2013–2017

  2013 2014 2015 2016 2017
Verksamhetens intäkter 127 940 127 168 141 595 165 485 169 051
Verksamhetens kostnader ‑550 678 ‑570 950 ‑599 567 ‑645 527 ‑672 783
Avskrivningar ‑19 118 ‑19 264 ‑20 570 ‑22 253 ‑23 094
Verksamhetens nettokostnader ‑441 855 ‑463 046 ‑478 542 ‑502 296 ‑526 826
Skatteintäkter 378 274 389 319 409 095 431 653 453 322
Utjämningssystemen, generella statliga bidrag 76 474 79 718 80 094 88 588 91 762
Finansiella intäkter 13 065 12 253 10 079 8 877 10 670
Finansiella kostnader ‑10 735 ‑7 780 ‑5 736 ‑5 213 ‑5 145
Resultat före extraordinära poster 15 224 10 464 14 991 21 609 23 784
Extraordinära intäkter 8 703 1 538 19 77 560
Extraordinära kostnader ‑66 ‑2 330 ‑383 ‑278 ‑860
Årets resultat 23 861 9 673 14 628 21 409 23 484

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige. Dessutom ingår en uppskattning av den primärkommunala verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se