Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommunsektorn år 2017

  Kommuner Landsting Kommunal- förbund
Verksamhetens intäkter 169 051 57 341 22 303
Verksamhetens kostnader ‑672 783 ‑347 997 ‑21 346
Avskrivningar ‑23 094 ‑10 445 ‑722
Verksamhetens nettokostnader ‑526 826 ‑301 100 235
Finansnetto, skatter samt generella bidrag m.m. 550 609 303 784 ‑145
Resultat före extraordinära poster 23 784 2 682 90
Extraordinära poster ‑300 0 ‑9
Bokslutsdispositioner, skatt .. .. ‑6
Årets resultat 23 484 2 682 75

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kommentarer

Verksamheten inom Region Gotland har schablonfördelats mellan kommuner och landsting.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Köp och försäljning av verksamhet och tjänster förekommer mellan de tre kommunala delsektorerna. Dessa transaktioner är inte borttagna varför summering av de tre delsektorernas enskilda variabler inte rekommenderas.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se