Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommunalförbund år 2014–2018

Löpande priser miljoner kronor

  2014 2015 2016 2017 2018
Anläggningstillgångar 8 072 8 960 10 494 11 340 12 290
Omsättningstillgångar 6 443 6 740 7 426 7 289 7 362
TILLGÅNGAR 14 516 15 701 17 920 18 629 19 652
Eget kapital 2 028 2 075 2 178 2 281 2 231
Avsättningar 2 564 2 580 2 763 2 986 3 106
Långfristiga skulder 4 557 5 595 6 469 6 714 7 578
Kortfristiga skulder 5 367 5 451 6 510 6 648 6 737
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 14 516 15 701 17 920 18 629 19 652

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se