Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommuner år 2014–2018

Löpande priser miljoner kronor

  2014 2015 2016 2017 2018
Immateriella anläggningstillgångar 473 712 795 788 795
Materiella anläggningstillgångar 389 413 414 332 443 767 479 940 524 989
Finansiella anläggningstillgångar 226 860 243 160 245 169 259 757 278 484
Bidrag till statlig infrastruktur 2 226 2 492 2 576 2 553 3 677
Omsättningstillgångar 189 845 210 917 224 091 240 419 239 478
TILLGÅNGAR 808 818 871 613 916 399 983 458 1 047 422
Eget kapital 384 920 400 379 421 962 445 871 460 089
Avsättningar 48 940 49 865 52 808 58 940 66 080
Långfristiga skulder 213 782 250 526 266 681 293 174 321 636
Kortfristiga skulder 161 176 170 843 174 948 185 472 199 618
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 808 818 871 613 916 399 983 458 1 047 422

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

En uppskattning av den primärkommunala verksamheten inom Region Gotland ingår i denna tabell.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som EXcel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se