Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommunsektorn år 2018

Löpande priser miljoner kronor

 KommunerLandstingKommunal-
förbund
Anläggningstillgångar 804 268 212 520 12 290
Bidrag till statlig infrastruktur 3 677 2 247 ..
Omsättningstillgångar 239 478 99 873 7 362
TILLGÅNGAR 1 047 422 314 641 19 652
Eget kapital 460 089 55 263 2 231
Avsättningar 66 080 115 627 3 106
Långfristiga skulder 321 636 72 414 7 578
Kortfristiga skulder 199 618 71 337 6 737
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 1 047 422 314 641 19 652

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Verksamheten inom Region Gotland har schablonfördelats mellan kommuner och landsting.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se