Till innehåll på sidan

Balansräkning för landsting år 2014–2018

Löpande priser miljoner kronor

  2014 2015 2016 2017 2018
Immateriella anläggningstillgångar 694 693 663 670 832
Materiella anläggningstillgångar 113 010 124 397 137 222 150 936 167 682
Finansiella anläggningstillgångar 34 519 41 482 45 655 44 943 44 006
Bidrag till statlig infrastruktur 1 758 1 671 2 443 2 377 2 247
Omsättningstillgångar 86 208 83 140 87 542 94 096 99 873
TILLGÅNGAR 236 187 251 382 273 524 293 017 314 641
Eget kapital 47 722 48 479 51 907 54 603 55 263
Avsättningar 85 289 91 345 97 184 105 145 115 627
Långfristiga skulder 34 998 50 590 59 376 61 927 72 414
Kortfristiga skulder 68 181 60 966 65 059 71 343 71 337
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 236 187 251 382 273 524 293 017 314 641

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar en uppskattning av den landstingskommunala verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se