Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader för vård och omsorg för äldre och för personer med funktionsnedsättning år 2014–2018

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 2015 2016 2017 2018
VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE 109 206 113 608 117 354 121 694 126 308
därav hemtjänst i ordinärt boende 35 582 38 093 39 354 40 892 42 852
därav särskilt boende/annat boende 62 755 64 457 66 874 69 299 71 795
INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (exkl LSS/SFB) 12 131 12 945 13 559 13 963 14 553
därav hemtjänst i ordinärt boende 3 439 3 693 3 906 3 862 3 928
därav särskilt boende/annat boende 4 298 4 628 4 868 5 143 5 306
INSATSER ENLIGT LSS/SFB 52 591 54 851 57 062 59 236 61 541
därav boende enl. LSS för vuxna 22 443 23 735 25 213 26 597 28 056
därav personlig assistans enl. LSS/SFB 16 974 17 244 17 467 17 751 17 912
TOTALA KOSTNADER 173 928 181 404 187 976 194 893 202 402

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Insatser enligt LSS/SFB inkluderar ersättningen från Försäkringskassan för personlig assistans enligt SFB.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se