Till innehåll på sidan

Köp av verksamhet för kommuner år 2014–2018

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 2015 2016 2017 2018
Politisk verksamhet 121 124 156 160 171
Infrastruktur, skydd 6 925 7 602 7 811 7 613 8 378
Kultur och fritid 939 973 1 003 961 963
Pedagogisk verksamhet 50 898 53 438 56 254 59 424 62 700
Vård och omsorg 42 881 45 432 45 709 48 247 50 439
Särskilt riktade insatser 2 228 4 832 11 936 7 817 3 933
Affärsverksamhet 5 607 5 344 5 471 5 576 5 588
Gemensam verksamhet (inkl. lokaler) 912 928 873 887 906
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET 110 511 118 672 129 212 130 684 133 077

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Värdena inkluderar hela verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se