Till innehåll på sidan

Köp av verksamhet för landsting år 2014–2018

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 2015 2016 2017 2018
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 46 006 48 835 50 898 54 525 57 784
Primärvård 14 797 15 829 16 141 17 984 19 099
Specialiserad somatisk vård 24 791 25 920 27 229 28 574 30 489
Specialiserad psykiatrisk vård 2 629 2 833 3 021 3 266 3 302
Tandvård 2 299 2 505 2 669 2 904 3 075
Övrig hälso- och sjukvård 1 482 1 741 1 830 1 789 1 808
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård 8 7 8 8 11
REGIONAL UTVECKLING 8 174 9 746 10 472 11 219 12 459
Utbildning 115 119 117 113 119
Kultur 23 50 49 34 58
Trafik och infrastruktur 8 035 9 574 10 304 11 067 12 275
Allmän regional utveckling 1 2 1 4 6
Politisk verks. avseende regional utveckling 0 1 1 1 1
           
SERVICEVERKSAMHETER 573 740 715 618 927
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 0 0 262 222 203
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET 54 753 59 321 62 347 66 584 71 373

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se