Till innehåll på sidan

Kostnader per verksamhetsområde för kommunalförbund 2014–2018

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 2015 2016 2017 2018
Räddningstjänst 4 175 4 565 4 755 4 969 5 336
Övrig infrastruktur 1 411 1 406 1 434 1 423 1 733
Energi, vatten och avfall 1 723 1 922 2 488 2 633 2 763
Kollektivtrafik etc. 2 770 2 285 2 398 2 440 2 543
Pedagogisk verksamhet 2 964 3 164 3 463 3 734 3 885
Kultur och fritid 459 402 325 331 354
Hälso- och sjukvård .. .. .. .. 1 815
Vård och omsorg inkl.färdtjänst 399 318 3 223 3 347 1 706
Individ och familjeomsorg 62 72 182 180 87
Arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande 554 602 451 592 721
Allmän regional utveckling 901 286 274 288 315
Politisk verksamhet och administration 1 336 1 164 1 285 1 250 1 240
Övrig verksamhet 163 169 178 159 160
VERKSAMHETENS KOSTNADER 16 916 16 354 20 455 21 345 22 660

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kostnaderna utgörs av verksamhetens kostnader i resultaträkningen.

Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård redovisas som separat verksamhetsområde fr.o.m 2018 års insamling. Detta påverkar även tidsserien för verksamhetsområdet vård och omsorg.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se