Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommunalförbund år 2014–2018

Löpande priser miljoner kronor

  2014 2015 2016 2017 2018
Verksamhetens intäkter 17 705 17 152 21 392 22 303 23 538
Verksamhetens kostnader ‑16 916 ‑16 354 ‑20 455 ‑21 346 ‑22 660
Avskrivningar ‑574 ‑586 ‑712 ‑722 ‑808
Verksamhetens nettokostnader 215 212 225 235 70
Finansiella intäkter 43 27 31 18 34
Finansiella kostnader ‑152 ‑153 ‑149 ‑163 ‑192
Resultat efter finansiella poster 106 86 107 90 ‑88
Extraordinära intäkter 7 16 69 9 100
Extraordinära kostnader ‑14 ‑13 ‑67 ‑18 ‑102
Bokslutsdispositioner och skatt 38 78 ‑1 ‑6 ‑2
Årets resultat 137 167 108 75 ‑92

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se