Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommuner år 2014–2018

Löpande priser miljoner kronor

  2014 2015 2016 2017 2018
Verksamhetens intäkter 127 168 141 595 165 485 169 051 164 228
Verksamhetens kostnader ‑570 950 ‑599 567 ‑645 527 ‑672 783 ‑694 948
Avskrivningar ‑19 264 ‑20 570 ‑22 253 ‑23 094 ‑24 098
Verksamhetens nettokostnader ‑463 046 ‑478 542 ‑502 296 ‑526 826 ‑554 818
Skatteintäkter 389 319 409 095 431 653 453 322 465 784
Utjämningssystemen, generella statliga bidrag 79 718 80 094 88 588 91 762 95 819
Finansiella intäkter 12 253 10 079 8 877 10 670 12 588
Finansiella kostnader ‑7 780 ‑5 736 ‑5 213 ‑5 145 ‑5 289
Resultat före extraordinära poster 10 464 14 991 21 609 23 784 14 084
Extraordinära intäkter 1 538 19 77 560 322
Extraordinära kostnader ‑2 330 ‑383 ‑278 ‑860 ‑608
Årets resultat 9 673 14 628 21 409 23 484 13 798

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

En uppskattning av den primärkommunala verksamheten inom Region Gotland ingår i denna tabell.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se