Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommunsektorn år 2018

Löpande priser miljoner kronor

  Kommuner Landsting Kommunal- förbund
Verksamhetens intäkter 164 228 64 926 23 538
Verksamhetens kostnader ‑694 948 ‑367 510 ‑22 660
Avskrivningar ‑24 098 ‑11 116 ‑808
Verksamhetens nettokostnader ‑554 818 ‑313 700 70
Finansnetto, skatter samt generella bidrag m.m. 568 902 314 247 ‑158
Resultat före extraordinära poster 14 084 547 ‑88
Extraordinära poster ‑286 0 ‑2
Bokslutsdispositioner, skatt .. .. ‑2
Årets resultat 13 798 547 ‑92

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Verksamheten inom Region Gotland har schablonfördelats mellan kommuner och landsting.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Köp och försäljning av verksamhet och tjänster förekommer mellan de tre kommunala delsektorerna. Dessa transaktioner är inte borttagna varför summering av de tre delsektorernas enskilda variabler inte rekommenderas.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se