Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommunalförbund år 2015–2019

Löpande priser miljoner kronor

  2015 2016 2017 2018 2019
Anläggningstillgångar 8 960 10 494 11 340 12 290 13 236
Omsättningstillgångar 6 740 7 426 7 289 7 362 6 990
TILLGÅNGAR 15 701 17 920 18 629 19 652 20 226
Eget kapital 2 075 2 178 2 281 2 231 2 089
Avsättningar 2 580 2 763 2 986 3 106 3 169
Långfristiga skulder 5 595 6 469 6 714 7 578 8 634
Kortfristiga skulder 5 451 6 510 6 648 6 737 6 333
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 15 701 17 920 18 629 19 652 20 226

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se