Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommuner år 2015–2019

Löpande priser miljoner kronor

  2015 2016 2017 2018 2019
Immateriella anläggningstillgångar 712 795 788 795 825
Materiella anläggningstillgångar 414 332 443 767 479 940 524 989 572 247
Finansiella anläggningstillgångar 243 160 245 169 259 757 278 484 291 614
Bidrag till statlig infrastruktur 2 492 2 576 2 553 3 677 4 228
Omsättningstillgångar 210 917 224 091 240 419 239 478 252 536
TILLGÅNGAR 871 613 916 399 983 458 1 047 422 1 121 451
Eget kapital 400 379 421 962 445 871 460 089 481 770
Avsättningar 49 865 52 808 58 940 66 080 69 738
Långfristiga skulder 250 526 266 681 293 174 321 636 369 496
Kortfristiga skulder 170 843 174 948 185 472 199 618 200 449
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 871 613 916 399 983 458 1 047 422 1 121 452

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

En uppskattning av den primärkommunala verksamheten inom Region Gotland ingår i denna tabell.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se