Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommunsektorn år 2019

Löpande priser miljoner kronor

  Kommuner Regioner Kommunal- förbund
Anläggningstillgångar 864 687 229 504 13 236
Bidrag till statlig infrastruktur 4 228 2 116 ..
Omsättningstillgångar 252 536 114 844 6 990
TILLGÅNGAR 1 121 451 346 464 20 226
Eget kapital 481 770 67 716 2 089
Avsättningar 69 738 125 654 3 169
Långfristiga skulder 369 496 74 053 8 634
Kortfristiga skulder 200 449 79 041 6 333
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 1 121 452 346 464 20 226

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Verksamheten inom Region Gotland har schablonfördelats mellan kommuner och regioner.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se