Till innehåll på sidan

Balansräkning för regioner år 2015–2019

Löpande priser miljoner kronor

  2015 2016 2017 2018 2019
Immateriella anläggningstillgångar 693 663 670 832 1 369
Materiella anläggningstillgångar 124 397 137 222 150 936 167 682 183 747
Finansiella anläggningstillgångar 41 482 45 655 44 943 44 006 44 388
Bidrag till statlig infrastruktur 1 671 2 443 2 377 2 247 2 116
Omsättningstillgångar 83 140 87 542 94 096 99 873 114 844
TILLGÅNGAR 251 382 273 524 293 017 314 641 346 464
Eget kapital 48 479 51 907 54 603 55 263 67 716
Avsättningar 91 345 97 184 105 145 115 627 125 654
Långfristiga skulder 50 590 59 376 61 927 72 414 74 053
Kortfristiga skulder 60 966 65 059 71 343 71 337 79 041
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 251 382 273 524 293 017 314 641 346 464

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar en uppskattning av den regionkommunala verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se