Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader inom pedagogisk verksamhet år 2015–2019

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2015 2016 2017 2018 2019
Förskolan 68 131 71 720 74 993 78 679 81 192
Övrig pedagogisk verkamhet 18 347 19 387 20 313 21 036 21 689
Förskoleklass 6 197 6 691 7 032 7 277 7 670
Grundskolan 99 173 107 831 115 457 121 930 127 596
Grundsärskolan 4 233 4 499 4 942 5 393 5 838
Gymnasieskolan 38 591 40 968 42 867 44 485 45 625
Gymnasiesärskolan 2 843 2 842 2 847 2 901 3 027
Komvux 4 749 4 885 5 401 5 896 6 260
Övrig utbildning 4 020 4 427 4 842 5 126 5 287
TOTALA KOSTNADER 246 283 263 250 278 694 292 722 304 183

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige. 

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se