Till innehåll på sidan

Köp av verksamhet för kommuner år 2015–2019

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2015 2016 2017 2018 2019
           
Politisk verksamhet 124 156 160 171 205
Infrastruktur, skydd 7 602 7 811 7 613 8 378 8 895
Kultur och fritid 973 1 003 961 963 1 025
Pedagogisk verksamhet 53 438 56 254 59 424 62 700 66 018
Vård och omsorg 45 432 45 709 48 247 50 439 51 834
Särskilt riktade insatser 4 832 11 936 7 817 3 933 2 384
Affärsverksamhet 5 344 5 471 5 576 5 588 5 657
Gemensam verksamhet (inkl. lokaler) 928 873 887 906 932
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET 118 672 129 212 130 684 133 077 136 950

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Värdena inkluderar hela verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se